Leiegeit - Ryddegeita-Sylte

Goat Eating

Dyreholder: 

Ivar Sylte

Tilbyr geiter i området Gudbrandsdalen, Valdres og Lillehammer